ความภูมิใจของพี่อมร
PDF
Print
E-mail
Monday, 12 March 2012 17:28

บทความพิเศษนี้ นำมาจาก จุลสารของโรงพยาบาลอุดรธานี ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมิถุนายน 2554 ในวันครบรอบ 60 ปี ของ โรงพยาบาลอุดรธานี

 

ในบทความ กล่าวความทรงจำที่ดีๆ ของ คุณอมร เตียงพิทยากร นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญพิเศษ และหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี ในวันที่พี่อมร ครบวันเกษียณอายุ ของการรับใช้ราชการและประชาชน  

สามสิบเอ็ดปีของการทำงาน มีเรื่องราวดีๆ ที่ต้องจดจำมากมาย แต่หนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่อมร คือการได้จัดซื้อเครื่องวัดกรด ด่าง และแก๊สในเลือด (Blood gas analyzer) รุ่น ABL3 ผลิตภัณฑ์ของ Radiometer แห่งประเทศเดนมาร์ก มาใช้งานในห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องแรก ในปี 2529 (ดังทีเห็นในภาพ)หลังจากนั้นกว่าสิบปี พี่อมรยังได้มีโอกาสใช้เครื่องวัดกรด ด่างรุ่นถัดๆมาของ Radiometer ซึ่งได้แก่เครื่อง ABL5, ABL555 จนถึงในปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลอุดรธานียังคงใช้เครื่อง ABL800Flex จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นล่าสุดของ Radiometer ประจำอยู่ที่ห้องปฏิบัติการ เช่นเดิม นับเป็นบุคลากรที่มีความผูกพันกับเรายาวนานที่สุดท่านหนึ่ง เราจึงถือโอกาสอันดีงามนี้ ขออวยพรให้พี่อมร จงประสบแต่ความสุข อายุมั่น ขวัญยืน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยประการทั้งปวงเทอญ   

 

 

ABL800FLEX BLOOD GAS, ELECTROLYTES, METABLITES, CO-OXIMETRY ANALYZER 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 09 May 2012 05:13